Tiede-lehden sivustolla blogeja on kaikkiaan kymmenen, joista valitsin tarkasteltavaksi ekologian ja evoluution yliopistotutkija Tuomas Aivelon blogin ”Kaiken takana on loinen”. Blogissaan Aivelo kirjoittaa muun muassa maailman tautiepidemioita, evoluutiota, ilmastonmuutosta sekä eettisiä kysymyksiä käsitteleviä aiheita. Blogin nimi saattaa olla mielenkiintoa herättävä ja se kertoo Aivelon kiinnostuksesta loisten tutkimiseen.

Tutkittua tietoa

Blogin tarkoituksena vaikuttaa olevan keskustelun herättäminen ajankohtaisista, ihmisiä koskevista aiheista, sillä Aivelo on kirjoittanut blogitekstejä muun muassa Madagaskarilla vellovasta rutosta sekä myyräekinokokin saapumisesta Suomeen. Osa aiheista herättää enemmän keskustelua kuin toiset, mistä kertoo kommenttien määrät kussakin blogitekstissä. Kommenteissa lukijat esimerkiksi kertovat aiheista omia mielipiteitään tai kehuvat kirjoittajan tekstiä ja kykyä pukea ajatukset sanoiksi.

Aiheista kerrotaan blogissa asiallisesti ja tutkittuun tietoon perustuen, jota kirjoittaja on saanut itse tekemistään tutkimuksista tai käyttämällä lähteenä muita tutkimustuloksia. Aivelo ilmaisee myös omia mielipiteitään, ja kirjoittaa tekstiä sujuvasti ja selkeästi niin että aiheeseen perehtymättömänkin on vaivatonta ymmärtää, mistä hän puhuu. Blogissa on enemmän tekstiä kuin kuvia, mutta jokaisessa blogikirjoituksessa on ainakin yksi kuva tekstin alussa, joka kuvastaa kyseisessä tekstissä käsiteltävää aihetta ja antaa myös esimakua tulevasta aiheesta.

Blogin kohdejoukko

Blogi on suunnattu kaikille niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneet maailman tapahtumista ja ihmisiä käsittelevistä tieteistä. Aivelo onkin kirjoittanut syyskuussa myös blogitekstin, jonka otsikkona kuuluu: ”Tiede on kaikille”, jossa hän esimerkiksi kuvailee, ettei tiede ole niin vaikeaa ja monimutkaista rakettitiedettä, vaan tavallisten kansalaisten ymmärrettävissä.  Hän on myös itse kiinnostunut siitä, keitä on ruudun toisella puolella, sillä hän on tehnyt kirjoituksen tammikuussa 2015, jossa tiedustelee, ketkä lukevat hänen blogiaan.

Onko eläviä fossiileita olemassa?

Aivelo on kirjoittanut heinäkuussa 2015 eläviä fossiileita käsittelevän blogitekstin, jossa hän pyrkii vastaamaan kyseisen tekstin otsikkona olevaan kysymykseen. Ennen tekstin alkua aihetta kuvailee kuva tuatarasta, jonka Aivelo kertoo olevan elävä fossiili, eli eläinlaji, jonka ulkomuoto ei ole muuttunut miljoonien vuosien aikana. Tekstin alussa hän kertoo nykyisin elävistä eläinlajeista esimerkkinä krokotiilit, jotka eivät eroa 70 miljoonaa vuotta sitten eläneistä lajeista. Tekstin tarkoituksena on paitsi vastata otsikon kysymykseen, myös kyseenalaistaa termi ”elävä fossiili”, jota kirjoittaja ilmaisee kysymyksillä, jotka johdattelevat lukemaan tekstiä eteenpäin.

Aivelo lähestyy aihetta evoluution näkökulmasta ja puhuu mikro- ja makroevoluutioista ja tulee siihen tulokseen, että eläinlajien perimä muuttuu vuosien aikana huomattavasti, vaikka se ei näkyisikään niiden ulkomuodossa. Tekstissä sanotaankin, että eläviä fossiileita voisi tällöin olla olemassa, mutta se on epätodennäköistä maailman jatkuvan muuttumisen vuoksi, minkä mukana myös eläinlajit muuttuvat.

Tekstissä Aivelo käyttää yhtä ulkopuolista lähdettä mainitessaan uutisesta, joka kertoi kahden miljardin vuoden aikana samanlaisena pysyneestä bakteerista. Lähteen hän on merkinnyt linkillä, joka ohjautuu tiedetuubi-sivustolle. Kyseisellä sivustolla kerrotaan, että bakteerin löytänyt tutkijaryhmä oli raportoinut löydöksestä tiedejulkaisu PNAS:ssa.  

Teksti on selkeä ja sen käsittelemää aihetta havainnollistetaan esimerkeillä, joilla kirjoittaja ilmaisee väitteensä paikkansapitäviksi. Aihetta käsitellään hyvin selittävästi ja kirjoittaja antaa järkeviä vastauksia ja syitä tekstin käsittelemään kysymykseen. Myös kuva, jolla kirjoittaja havainnollistaa evoluutiota kolmiulotteisena koordinaatistona, toimii tekstiä selkiyttävänä keinona.

Aivelon blogiteksti ei herätä oikeastaan mitään kysymyksiä, vaan se antaa järkevän vastauksen otsikon kysymykseen. Voisin kommentoida blogia aiheeseen, johon minulla olisi sanottavaa tai jos se herättäisi kysymyksiä, joihin haluaisin saada lisää vastauksia.

Lähteet

Aivelo, T. 2015. Kuka lukee blogiani? Kaiken takana on loinen. https://www.tiede.fi/blogit/kaiken_takana_on_loinen/kuka_lukee_blogiani Luettu 30.11.2017.

Aivelo, T. 2015. Onko eläviä fossiileita olemasssa? Kaiken takana on loinen. https://www.tiede.fi/blogit/kaiken_takana_on_loinen/onko_elavia_fossiileita_olemassa Luettu 30.11.2017.

Aivelo, T. 2017. Tiede on kaikille. Kaiken takana on loinen. https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/tiede-kaikille Luettu 28.11.2017.

Korteniemi, J. 2015. Eliö, joka ei ole muuttunut kahteen miljardiin vuoteen. Tiedetuubi. http://www.tiedetuubi.fi/luonto/muutoksen-puute-on-todiste-evoluutiosta Luettu 30.11.2017.