BLOGIN KIRJOITTAJASTA

Ajattelun ammattilainen on peliyrittäjän, Lauri Järvilehdon arkielämän ja yhteiskunnan käyttäytymismalleja ja tottumuksia kyseenalaistava blogi. Kirjoittajansa mukaan blogi tarjoaa näkökulmia hyvinvoinnista, ajattelusta ja tulevaisuudesta. Näissä näkökulmissa Järvilehto on kyllä ehdottomasti ajan hermolla, sillä blogin kirjoitukset käsittelevät monia ajatuksia herättäviä nykyaikaisia ilmiöitä, kuten esimerkiksi informaatiotulvan aiheuttamaa masennusta ja huolta, työuupumuksen pohjimmaista aiheuttajaa ja yhteiskunnan vaatimuksiin sopeutumista. Järvilehto ilmeisesti käy aktiivisesti aiheeseen liittyvissä seminaareissa ja tilaisuuksissa, joista hän ammentaa sisältöä blogiinsa.

YLEISTÄ BLOGISTA

 Blogi tarjoaa toimintatapoja ja ajattelua, jota korkeasti koulutettu ja yritysmaailmassa menestyvä lifestyle-bloggaaja voisikin tarjota – tiukkaa tekstiä vailla yltiöpositiivisen siirappisia tsemppiaforismeja. Nuivaa ja väritöntä ei Järvilehdon kirjoitustapa kuitenkaan ole, vaan hän käyttää kirjoituksessaan puhekielisiä tai välillä jopa alatyylisiä ilmaisuja, joista jotkut hipovat jopa hieman poliittisen korrektiuden rajaa (Esimerkiksi itseäni ärsyttänyt ilmaisu vihervasemmistolainen kupla). Tästä voin seuraavaksi johtaa päätelmäni blogin kohderyhmästä, jotka todennäköisesti ovat työelämässä ja mahdollisesti yritysmaailmassa olevia innovatiivisia aikuisia, joita vaihtoehtoiset toiminta -ja ajattelutavat kiinnostanee. Vaikka en kohderyhmään hyvin suurella todennäköisyydellä kuulukaan, olivat aiheet silti kiinnostavia ja pistävät ajattelemaan. Miettimistä herätti esimerkiksi ajatus siitä, että johtuuko työskentelyni tehottomuus itselleni asetettujen haasteiden puutteesta ja innottomuudesta tarttua niihin.

ARTIKKELIN TARKASTELUA

Lähempään tarkasteluun blogin artikkeleista otin kirjoituksen otsikolla ’’Masennus tulee iPhonesta’’, joka käsittelee nykyaikaisen informaatiotulva, uhkakuvia työntävän uutisoinnin ja negatiivisuuden suhdetta masentuneisuuteen ja huonoon vointiin. Ihmisellä on kirjoittajan mukaan taipumus nostaa esiin nimenomaan huonot asiat. Järvilehto nosti kirjoituksessa käytännön esimerkkinä sen, että ihmiset esimerkiksi diagnosoivat itselleen sairauksia internetissä vastaan tulevan oireilla pelottelun takia, mikä taas voi lisätä huolta ja stressiä entisestään. Artikkelissa järvilehto argumentoi muun muassa ihmisten biologisilla taipumuksilla, mutta kyseenalaista on se, ettei hän ole juuri perustellut niitä millään valideilla tieteellisillä lähteillä. Lisäksi ihmiskuva, jolla Järvilehto pohjaa ajatuksensa on melko mekaaninen, sillä masennus ja huono vointi nähdään nimenomaan ulkomaailmasta tulevien ärsykkeiden aikaansaannoksena, eikä ihmisten pään sisäisiä eroja esimerkiksi huomioida lainkaan.

BLOGIN KOMMENTOINTI

Eniten kommentointia kerännyt artikkeli blogissa oli kirjoitus ’’ Ei työ tapa – vai tappaako?’’ Järvilehto on tässä kirjoituksessaan pohtinut sitä, että työn määrällä ei ole suoranaista vaikutusta työn uuvuttavuuteen, vaan enemmänkin työtavalla. Artikkelista tuntui paistavan se, että kirjoittaja on asemassa, jossa hänellä on varaa varioida omia työskentelytapojaan ja työolosuhteitaan enemmissä määrin kuin suurimmalla osalla ihmisistä. Kommentoinnissa olikin herännyt tunteita tästä asioista, ja Järvilehdon ajatuksia vastaan oli esimerkiksi argumentoitu sillä, että ihmisillä on synnynnäisestikin eri kapasiteetti jaksamisen ja asioiden tekemisen kanssa - Ei kukaan voi täysin olla oman onnensa seppä. Kuitenkin suurin osa kommentoineista oli samaa mieltä kirjoittajan argumenttien kanssa.

ARVIOINTIA

Kun aloin analysoimaan blogia, olin sitä mieltä, että voisin jatkaa sen lukemista tämän tehtävän jälkeenkin. Nyttemmin olen kuitenkin asiasta eri mieltä, sillä blogista päällimmäisenä jäävät mieleen vain tieteellisen argumentoinnin puute ja 2010-luvun vaihteen nettisivuja muistuttava ulkoasu. Elämäntyyliohjeet tuntuvat pohjautuvan koville arvoille ja ihmisen mekaaniselle kuvaamiselle. Blogia ei myöskään tunnuta päivittävän mitenkään häkellyttävän usein.

 

https://ajattelunammattilainen.fi/