Blogi ajatuksista ja ihmisyydestä

Perehdyin professori Jukka Kemppisen blogiin, jossa hän tarkastelee ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä sekä historiaa pääasiassa lukemansa kirjallisuuden kautta. Tekstilajina Kemppinen käyttää pääasiassa mielipidekirjoitusta.

Tietoa

Blogin nimi on Kemppinen, kirjoittajan sukunimen mukaan. Aiheena on muun muassa erilaiset kirjat yhdistettynä omaan pohdintaan maailman menosta. Blogissa Kemppinen tarkastelee asioita omasta näkökulmastaan. Blogin kirjoittaja on professori Jukka Kemppinen, joka on korkeakoulutettu muun muassa asianajajaksi.

Blogin tavoitteena on tuoda esille mielipiteitä ja ajatuksia, kohderyhmänä kuka tahansa, ketä kiinnostaa ajankohtaiset ilmiöt ja kirjallisuus ripauksella filosofointia.

Erityistä blogissa oli se, kuinka Kemppinen otti kantaa asioihin kirjallisuuden kautta. Koin mielenkiintoiseksi sen, että ensin hän nosti esiin lukemansa kirjan ja ikään kuin arvosteli sitä ja sitä kautta perehtyi kirjan käsittelemään aiheeseen.

Viestintä kirjoituksissa on selkeää ja jokseenkin tieteellistä maustettuna kuvituskuvilla. Tekstissä on käytetty nasevia huomautuksia, jotka erottavat kuitenkin tekstin tieteellisyydestä.

Ulkoasu on neutraali, jopa tylsä, mutta tieteelliselle tekstille tyypillinen. Asiallinen tyyli kuuluu Kemppisen blogiin isoine alkukirjaimine ja pisteineen. Tekstiä elävöittää tietynlaiset sanavalinnat. Esimerkiksi ”vouhottaa”. Lähteinä Kemppinen on lähinnä käyttänyt kirjallisuutta.

Hyvää tekstissä on tekstin selkeys, ja pidin Kemppisen tavasta kirjoittaa väljästi. Parannettavaa kuitenkin olisi perustelussa, jotkin asiat tuntuivat jäävän vain oman mielipiteen varaan.

Naisten ahdistelu ei uusi ilmiö

Ajankohtaiset aiheet ovat nostaneet erityisen paljon keskustelua. Esimerkiksi teksti Kautta rantain käsittelee naisten ahdistelua Lolita -nimisen kirjan myötä. Kemppinen nostaa esiin, kuinka kirjat ovat sisältäneet jopa tietynlaista pedofiliaa ja naisten seksualisoimista.

Keskustelussa otetaan kantaa kirjoittajan mielipiteisiin sekä tuodaan muita ajatuksia aiheesta esiin.

Kautta rantain tekstissään Kemppinen argumentoi omilla kokemuksillaan, sekä vertailee lukemaansa kirjaa muihin samankaltaisiin kirjoihin. Tekstillään Kemppinen ilmaisee naisten ahdistelun olleen ongelma kautta aikain.

http://kemppinen.blogspot.fi/

http://kemppinen.blogspot.fi/2017/11/kautta-rantain.html